26 ตุลาคม 2563 | 09:38 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

ขอเชิญประกวดคลิป VDO หัวข้อ สินค้าฉลากเขียวและสินค้าฉลากลดคาร์บอน