4 พฤศจิกายน 2563 | 18:27 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากเขียว

สัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ผลิตภัณฑ์ตู้แช่เย็นแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็นแบบถังคว่ำฯ

4 พฤศจิกายน 2563 ฉลากเขียว สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการสัมมนาระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) ข้อกำหนดฉลากเขียวสำหรับผลิตภัณฑ์ตู้เย็น ผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง ผลิตภัณฑ์ตู้แช่เย็นแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็นแบบถังคว่ำ (ตู้กดน้ำร้อนและน้ำเย็น) ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศุภชัย ปัญญาวีร์ ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิค รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส ประธานคณะอุนกรรมการเทคนิค และรศ. ดร.มงคล มงคลวงศ์โรจน์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 60 หน่วยงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ และพร้อมที่จะประกาใช้ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอการรับรองต่อไป