5 พฤศจิกายน 2563 | 11:35 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากลดคาร์บอน

ฉลากลดคาร์บอน เข้าเยี่ยมชมโรงงาน / อาคาร และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล