12 กุมภาพันธ์ 2562 | 12:40 น.

ระดมความคิดเห็น สถานการณ์ขยะอิเล็กทรอนิกส์ กรณีจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562