9 มีนาคม 2561 | 12:13 น.

เสวนาแลกเปลี่ยนการทำงานและนิทรรศการ 1 ปี SLBT ดอนหอยหลอด อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน