9 มีนาคม 2561 | 12:15 น.

เสวนาแลกเปลี่ยนการทำงานและนิทรรศการ 1 ปี SLBT ดอนหอยหลอด อนาคตที่ยั่งยืนของชุมชน