11 ตุลาคม 2561 | 19:43 น.

พื้นที่ SLBT : ท่องเที่ยวแบบไหน อย่างไรจะดี...? การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากชุมชนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าและดอนหอยหลอด เมื่อวันที่ 3 และ 5 ตุลาคม 2561