19 ตุลาคม 2561 | 18:56 น.

การประชุมรับฟังความคิดเห็น : การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ SLBT เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561