15 มกราคม 2563 | 10:09 น.

ประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่า (เวทีระดับภูมิภาค: จังหวัดพัทลุง)

วันนี้ (14 มกราคม 2563) เนื่องในวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โครงการ IGF โดยฝ่าย REM ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรการสร้างแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งกักเก็บก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ป่า (เวทีระดับภูมิภาค: จังหวัดพัทลุง) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เปิดการประชุมและบรรยาพิเศษ เรื่ือง "บทบาทของป่าไม้ กับโลกร้อน)