23 กุมภาพันธ์ 2561 | 17:40 น.

ประชุมระดมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและกรอบ BHI ที่เหมาะสม ในพื้นที่โครงการ SLBT