27 กุมภาพันธ์ 2561 | 14:14 น.

เสวนาแลกเปลี่ยนเรื่องราว เล่าเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ดอนหอยหลอด 1 ในกิจกรรมงานเทศกาลกินปลาทูแม่กลอง ครั้งที่ 20