12 กรกฎาคม 2562 | 14:13 น.

เสวนาหัวข้อ อุตสาหกรรม 4.0 กับเศรษฐกิจหมุนเวียน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2562