31 กรกฎาคม 2563 | 15:22 น.

กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานและผู้นำชุมชน ให้กับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

30 - 31 กรกฎาคม 2563  โครงการ  4P_Waste to Energy ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารหน่วยงานและผู้นำชุมชน ให้กับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จำนวน 20 ท่าน ณ โรงแรมแพนภูรีย์ จังหวัดภูเก็ต และศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าจากเตาเผาขยะเทศบาลนครภูเก็ต