4 กรกฎาคม 2561 | 19:56 น.

งานสัมมนาโครงการ ดาว เคมิคอล เพื่ออุตสาหกรรมยั่งยืน และงานเสวนาหัวข้อ Circular Economy Through Disruptive Innovation