16 มกราคม 2561 | 16:56 น.

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการให้คำแนะนำเชิงลึกแก่สถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พื้นที่ที่ 1

ฟรี สมัครวันนี้ - 23 กุมภาพันธ์ 2561  |  คลิกดูรายละเอียด  |  http://www.tei.or.th/gi/180101-register-gi.html