11 กันยายน 2562 | 17:06 น.
ภายใต้โครงการ:

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562