26 ตุลาคม 2563 | 10:50 น.
ภายใต้โครงการ: ฉลากลดคาร์บอน

ว่าด้วยเรื่องของ...อาคารลดคาร์บอน