6 สิงหาคม 2562 | 09:53 น.
ภายใต้โครงการ:

เราสร้างขยะพลาสติก ได้มากแค่ไหน?