17 กันยายน 2562 | 10:55 น.
ภายใต้โครงการ:

กินข้าวหมดจาน ดื่มน้ำหมดแก้ว