20 กันยายน 2562 | 15:20 น.
ภายใต้โครงการ:

ไมโครพลาสติก ภัยเงียบจากขยะในทะเล