3 ตุลาคม 2562 | 19:25 น.
ภายใต้โครงการ:

ลักษณะสายน้ำสุขภาพดี