4 ธันวาคม 2562 | 16:46 น.
ภายใต้โครงการ: -

ร่วมมือ ป้องกัน สานพลังลดปัญหา PM2.5