13 มกราคม 2563 | 09:39 น.
ภายใต้โครงการ: -

ปริมาณการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกทั่วโลก