การติดตั้งระบบ Solar Home ให้แก่ชุมชนหย่อมบ้านพะยอย อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จัดหาแหล่งพลังงานหมุนเวียน ให้กับชุมชนในพื้นที่ห่างไกลนอกระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-grid)


ระยะเวลาดำเนินงาน: 14/09/2559 -13/09/2560
ผู้สนับสนุนโครงการ: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย - กฟผ.
ผู้รับผิดชอบโครงการ: ภิญญดา เจริญสิน
ติดต่อสอบถาม: 02 503 3333 ต่อ 509 | pinyada@tei.or.th
 

 

กิจกรรมของโครงการ

    No data found