• การดำเนินธุรกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ

  โดย ภิญญดา เจริญสิน - 8 กรกฎาคม 2561 | 21:30 น.

  ความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ถือเป็นพันธกิจหนึ่งของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งได้ยึดถือในการทำงานมาตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่ผ่านมา ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินงานด้านวิชาการ ทั้งยังทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการขององค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ TB...

  อ่านเพิ่ม
 • เป็นมากกว่าการปลูกต้นไม้

  โดย ณรงค์ บุณยสงวน - 8 มิถุนายน 2561 | 19:39 น.

  เป็นมากกว่าการปลูกต้นไม้ ณรงค์ บุณยสงวน รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในโอกาสที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ทำให้นึกกลับไปว่า ปลูกต้นไม้ในครั้งนี้จะได้อะไรบ้าง พวกเราต่างทราบกันดีว่าความแปรปรวนของสภาพอากา...

  อ่านเพิ่ม
 • ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ของผู้ว่า กทม. ?

  โดย เบญจมาส โชติทอง - 11 พฤษภาคม 2561 | 18:53 น.

  ชมวิดีโอ เรื่องที่เกี่ยวข้อง ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  อ่านเพิ่ม
 • Long-Lasting Public-Private Partnerships: What Is The Secret?

  โดย ดร.อำไพ หรคุณารักษ์ - 26 เมษายน 2561 | 10:38 น.

  อ่านเพิ่ม
 • มองไกลกว่ารถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเมืองที่ยั่งยืนในอนาคต

  โดย วิภาดา มูลกำบิล - 4 เมษายน 2561 | 14:05 น.

  อ่านเพิ่ม
 • การรับรองอาคารที่น่าสนใจ.. การรับรองอาคารลดคาร์บอน

  โดย วิศรา หุ่นธานี - 7 กุมภาพันธ์ 2561 | 18:20 น.

  อ่านเพิ่ม
 • คลิป - ปอดของเมือง ช่วยยืดลมหายใจมนุษย์

  โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - 19 มกราคม 2561 | 16:46 น.

  อ่านเพิ่ม
 • คลิป - การประชุมสีเขียว

  โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - 19 มกราคม 2561 | 16:34 น.

  อ่านเพิ่ม
 • คลิป - ฉลากเขียว มิตรที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม

  โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - 19 มกราคม 2561 | 14:40 น.

  อ่านเพิ่ม
 • คลิป - เครื่องมือที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

  โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย - 19 มกราคม 2561 | 14:15 น.

  อ่านเพิ่ม
 • TBCSD Trip: ศึกษาดูงาน Smart City สู่เมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต และSustainable Development เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

  โดย วิภาดา มูลกำบิล - 9 มกราคม 2561 | 18:24 น.

  อ่านเพิ่ม
 • ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลของประเทศไทยกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

  โดย ศ.ดร. เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ - 9 มกราคม 2561 | 17:50 น.

  อ่านเพิ่ม