คลิป - ปอดของเมือง ช่วยยืดลมหายใจมนุษย์

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
การพัฒนาที่ยั่งยืนของเมืองและชุมชนภายใต้คณะทำงานอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม
 
19 มกราคม 2561 | 16:46 น.