มองไกลกว่ารถยนต์ไฟฟ้า เพื่อเมืองที่ยั่งยืนในอนาคต

วิภาดา มูลกำบิล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่แผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 
4 เมษายน 2561 | 14:05 น.