ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา ของผู้ว่า กทม. ?

เบญจมาส โชติทอง
ผู้จัดการแผนงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 
11 พฤษภาคม 2561 | 18:53 น.