เป็นมากกว่าการปลูกต้นไม้

ณรงค์ บุณยสงวน
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 
8 มิถุนายน 2561 | 19:39 น.

เป็นมากกว่าการปลูกต้นไม้

ณรงค์  บุณยสงวน
รักษาการผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย


ในโอกาสที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม  “ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” ทำให้นึกกลับไปว่า ปลูกต้นไม้ในครั้งนี้จะได้อะไรบ้าง

พวกเราต่างทราบกันดีว่าความแปรปรวนของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดบ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น เช่น ช่วงต้นปีที่ผ่านมา ประเทศในแถบทวีปอเมริกาเหนือโดยเฉพาะ สหรัฐฯ และแคนนาดา ต้องเจอกับปรากฏการณ์ "Bomb Cyclone" ที่เป็นพายุหมุนนอกเขตร้อน ที่พัฒนาตัวอย่างรุนแรงและรวดเร็วผิดปกติ  ได้ส่งผลให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ว อากาศหนาวจัด หิมะตกหนักในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน รวมถึงการจราจรทั้งทางบกและอากาศ ในขณะที่ออสเตรเลียมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้ว โดยเฉพาะที่เมืองซิดนีย์ อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้นถึง 47.3 องศาเซลเซียส ทำให้หลายพื้นที่เกิดไฟป่าเป็นวงกว้าง ประเทศไทยก็ประสบภาวะนั้นเช่นกัน  เมื่อปลายปีที่ผ่านมาพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในขณะที่ช่วงต้นปีที่เป็นช่วงหน้าหนาวเรากลับต้องพบกับภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง
เหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนเกิดขึ้นจากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ที่ถูกทำลายเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์  
การที่พวกเราปลูกตนไม้  ก็เพราะรู้ว่าต้นไม้มีประโยชน์ ในช่วงกลางวันที่อากาศร้อนหากเรายืนอยู่ใต้ต้นไม้ ก็จะรู้สึกเย็นเพราะต้นไม้คายน้ำออกจากใบ ทำให้พื้นที่ใต้ต้นไม้มีอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิในพื้นที่กลางแจ้ง 3-5 องศาเซลเซียส หากปลูกต้นไม้ไว้บริเวณบ้านจะช่วยลดอุณหภูมิรอบๆ บ้านได้ถึง 2-4 องศาเซลเซียส การปลูกต้นไม้ในรั้วบ้านยังเป็นการตกแต่งบ้านให้สวยงามร่มรื่น นอกจากนี้ต้นไม้ใหญ่ 1 ต้น เช่น ต้นประดู่ป่า ต้นยางนา ต้นพระยาสัตบรรณ ยังปล่อยก๊าซออกซิเจนเพื่อรองรับความต้องการซิเจนของคนได้ถึง 2 คนต่อปี ผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือการสร้างอาหารของพืช นอกจากช่วยให้เย็นแล้ว ต้นไม้ยังช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซอื่นๆ ที่เป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เช่นก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ นอกจากนี้ต้นไม้ 1 ต้นยังสามารถดักจับฝุ่น ควัน ไอพิษต่างๆ ได้ด้วย นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของประโยชน์ที่จะได้จากการปลูกต้นไม้เพียง 1 ต้น หากปลูกรวมกันหลายๆ ต้น เป็นสวน เป็นป่า เกิดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่ เป็นระบบนิเวศที่มีความสัมพันธ์อย่างลงตัวระหว่าง สัตว์ พืช และมนุษย์ จะก่อเกิดประโยชน์ต่างๆ อีกมากมายมหาศาลให้แก่มวลมนุษย์ ธรรมชาติ และโลกของเราอย่างแน่นอน
 องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งมีการทำงานอย่างอิสระในการผลักดันให้เกิดการประสานหรือทำงานร่วมกันของภาคส่วนต่างๆ ในสังคม ทั้งในและต่างประเทศ มีผลงานจนได้รับการจัดอันดับโดยมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาให้เป็น “หนึ่งในหน่วยงานคลังสมองด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 นับเป็นเกียรติประวัติที่เป็นกำลังใจและต้องรักษาไว้ และตระหนักว่าการปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือที่สำคัญระหว่างสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กรมทางหลวง บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด สถานีตำรวจภูธรช้างใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลโพแตง และสื่อมวลชน ทำให้เกิดมิตรภาพระหว่างพวกเรา ไม่ใช่เพียงแค่วันนี้ แต่จะช่วยกันลดปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และทำเป็นแบบอย่างให้สามารถนำไปขยายผลได้ต่อไป

(คำกล่าวเปิดงาน กิจกรรมปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เมื่อ 8 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณเกาะกลางถนนกาญจนภิเษก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)-----------------------------------------------------------

เป็นมากกว่าการปลูกต้นไม้

ภาพบรรยากาศ


ภาพข่าว : https://www.facebook.com/EsarnPenTaHug/videos/2108418282763914/