กินหมด ลดทิ้ง

สุชาดา ไชยคำนวน / นพวรรณ ดาบลาอำ
นักศึกษาฝึกงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 
15 มกราคม 2562 | 17:58 น.

การฝึกงานกับพี่ๆ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยวันนี้เป็นวันที่สอง เป็นวันที่ตื่นเต้นเป็นพิเศษ เพราะมีนัดกันไปดูกิจกรรมจัดการขยะอาหารที่เขตดอนเมือง  เมื่อไปถึงบริเวณลานข้างๆ สำนักงานเขต ก็ได้เห็นป้าสมบูรณ์กับเพื่อนๆ เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด เกือบ 10 คน กำลังขะมักเขม้นเตรียมถังน้ำ ภาชนะหลายขนาด ผ้ากันเปื้อน ลับมีด และใส่ถุงมือ รอบางสิ่งที่กำลังจะมา

เมื่อถึงเวลาประมาณ 7 โมงเช้า รถขยะก็เริ่มทยอยขนถุงขยะเข้ามาเทกอง  พวกเขาก็เริ่มทำหน้าที่ทันทีซึ่งดูเหมือนว่าได้มีการแบ่งงานกันเป็นอย่างดี เริ่มจาก “มือกรีด” ใช้มีดที่ลับเตรียมไว้ทำการกรีดถุงขยะ เพื่อเอาขยะออกมาเทใส่กะละมังใบใหญ่  “มือแยก” ก็รับลูกต่อโดยแยกขยะใส่ลงในภาชนะที่เตรียมไว้  แบ่งเป็น  ขยะขายได้  ขยะที่สัตว์กินได้  ขยะที่จะนำไปทำปุ๋ยหมัก/น้ำหมักชีวภาพได้ และขยะที่ต้องนำไปกำจัด  เมื่อภาชนะเหล่านั้นเต็ม ก็เป็นหน้าที่ของ “มือยก” ทำการยกไปเทรวมกันในภาชนะใบใหญ่  

ป้าสมบูรณ์เล่าว่า ทุกๆ เช้า เมื่อเสร็จภารกิจการดูแลความสะอาดในบริเวณต่างๆ พวกเขาก็จะมารวมตัวกันที่นี่  เพื่อช่วยกันคัดแยกขยะ ในแต่ละวันจะมีขยะอาหารที่ได้แยกไปเป็นอาหารสัตว์ประมาณ 15-18 ถังต่อวัน (ถัง 100 ลิตร)


เท่าที่เห็น อาหารที่ถูกทิ้งให้เป็นขยะมีอยู่ 3 กลุ่ม  

  1. อาหารหมดอายุ จากร้านค้า ร้านสะดวกซื้อ และบ้านเรือน

  2. อาหารที่ทานเหลือแล้วทิ้ง จากร้านอาหาร วัด โรงเรียน และบ้านเรือน

  3. เศษผัก ผลไม้ เปลือกผลไม้ จากตลาด ร้านอาหาร และบ้านเรือน

พี่ตุ้ย เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สรุปให้ฟังว่าเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา  เขตดอนเมืองแยกขยะอาหารได้มากถึง 661 ตัน  ส่วนใหญ่รวบรวมจากสนามบินเดอนเมือง ตลาด ร้านอาหาร วัด และโรงเรียน  นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของขยะที่เกิดขึ้นทั้งหมดเท่านั้น

ลองคิดดูว่าหากอาหารเหล่านี้ไม่ถูกทิ้งขว้าง ก็จะเป็นประโยชน์เลี้ยงคนอีกนับพันคนให้มีอาหารกินในแต่ละวัน หรือไม่ก็จะช่วยลดการผลิตและการใช้ทรัพยากรในแต่ละวันได้มาก เพราะการผลิตอาหารแต่ละครั้ง ต้องใช้ทั้งที่ดิน น้ำ และพลังงานในการแปรรูปและขนส่ง  ส่วนอาหารที่เหลือทิ้งเป็นขยะ ก็กลายเป็นภาระที่ต้องกำจัดและก่อเกิดก๊าซเรือนกระจกด้วย 
ดังนั้น เราต้องชวนกันคิดก่อนซื้อหรือก่อนตักอาหาร แล้วกินให้หมด เพื่อช่วยกันลดขยะ และลดภาวะโลกร้อนด้วย

---------------------------------------------------------


โดย  นางสาว สุชาดา ไชยคำนวน นางสาว นพวรรณ ดาบลาอำ
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 
        นักศึกษาฝึกงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
        9 มกราคม 2562