ทำไมคนไทยต้องผจญ PM2.5 ทุกปี (คลิป)

ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 
17 มกราคม 2562 | 18:47 น.