Green Report / ตระหนักใช้สินค้าฉลากเขียว (คลิป)

ดร.ฉัตรตรี ภูรัต
ผู้จัดการโครงการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 
31 มกราคม 2562 | 10:51 น.

​การให้ความสำคัญและความตระหนักถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้สินค้าที่มีฉลากเขียว ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ที่มา : รายการข่าว Green Report ช่อง7HD