ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี
กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
 
15 กุมภาพันธ์ 2562 | 18:29 น.
ที่มา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 | กรีนอินดัสทรี