อุปกรณ์ก่อสร้าง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ธาริณี ขามเกาะ 
 
3 พฤศจิกายน 2563 | 15:32 น.

ในช่วงที่ผ่านมาแนวคิด “ความยั่งยืน” เข้ามามีบทบาทและเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงในทุกแวดวงอุตสาหกรรม รวมถึงกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้าง

กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างไทย ร่วมใจขับเคลื่อนสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำลังปรับตัวให้ทันกับกระแสดังกล่าว อีกทั้งความต้องการของผู้บริโภคมีกระแส “รักษ์โลก” มากขึ้นชัดเจน ทำให้การเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าต่าง ๆ ต้องคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน รวมไปถึงการจัดการที่ดีเมื่อหมดอายุใช้งานแล้ว


ไม่แปลกเลยที่กระแสความต้องการอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาแรงจนเป็นที่จับตามอง และได้สร้างความตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานในบ้านเราอย่างจริงจัง

สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ การทยอยเปิดตัวอุปกรณ์ก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อย ๆ  ซึ่งต่างแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของสินค้ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น สามารถนำกลับมารีไซเคิล นำกลับมาใช้ซ้ำได้ บางผลิตภัณฑ์ช่วยลดการใช้พลังงานได้มากขึ้น หรือเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย หรือมีส่วนผสมที่ไม่เป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมและผู้อาศัย กระแสเหล่านี้ยังส่งผลให้กลุ่มคนวัยทำงานและคนรุ่นใหม่เห็นถึงความสำคัญของ การอยู่อาศัยกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอย่างเป็นมิตร (Green Living)


แนวคิดเพื่อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ค่อยๆ แทรกซึมจนกลายเป็นหัวใจหลักที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญ  ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิตที่ใช้พลังงานน้อยที่สุด การขนส่งที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ รวมถึงรูปแบบการสื่อสารทางการตลาด ถูกนำมาใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรและแบรนด์สินค้า

กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างไทย ไม่ว่าฉนวนกันความร้อน กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา ซีเมนต์บอร์ด ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ท่อพีวีซี สุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ และอุปกรณ์ประหยัดน้ำ ฯลฯ จึงได้ร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้น  โดยมีการขอรับรองผลิตภัณฑ์ให้ผ่านตามเกณฑ์ของฉลากสิ่งแวดล้อม อาทิ ฉลากเขียว (Green Label) ฉลากลดคาร์บอน (Carbon Reduction Label)
อาคารลดคาร์บอน (Carbon Reduction Certification for Buildings) หรือฉลากอื่น ๆ เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

การพัฒนาและขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเช่นนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มผู้ผลิตในการก้าวไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
 โดย ธาริณี ขามเกาะ 
ฝ่ายส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย