11 มีนาคม 2564 | 09:59 น.

TBCSD: ภาคธุรกิจไทยร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5 (ตอนที่ 3: มาตรการแก้ไขปัญหา PM2.5 จากกลุ่ม TBCSD)