12 ตุลาคม 2563 | 16:21 น.

ความร่วมมือ TEI และ SCB .... “SME Go Green”

12 ตุลาคม 2563 หารือความร่วมมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการและคณะ เพื่อส่งเสริมการจัดสินเชื่อเพื่อธุรกิจรักษ์โลก หนุนเอสเอ็มอีลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนจากการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมีส่วนร่วมบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน