17 พฤศจิกายน 2563 | 18:24 น.

โครงการ CAP-SEA  ระหว่าง GIZ และ TEI ประชุมหารือร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้อง โครงการต้นแบบการลดใช้พลาสติกในเมืองภูเก็ต ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต

17 พฤศจิกายน 2563  โครงการ CAP-SEA  โดยความร่วมมือระหว่าง GIZ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าพบและประชุมหารือร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตและผู้เกี่ยวข้อง โครงการต้นแบบการลดใช้พลาสติกในเมืองภูเก็ต ณ ศูนย์กำจัดมูลฝอยเทศบาลนครภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจาก นายถาวร จิรพัฒนโสภณ รองนายกเทศมนตรีภูเก็ต Mr. Kai Hofman จาก GIZ และคุณสากล ฐินะกุล กรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม เพื่อหารือเตรียมการและกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการในระยะต่อไป