7 ตุลาคม 2564 | 11:46 น.

ประหยัดน้ำ ไฟ ลดใช้พลาสติก สร้างสำนึกรู้คิด ลดมลพิษอย่างยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเอริน เงาภู่ทอง คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดคำขวัญ Green Office "ประหยัดน้ำ ไฟ ลดใช้พลาสติก สร้างสำนึกรู้คิด ลดมลพิษอย่างยั่งยืน" เป็นคำขวัญที่มีความครอบคลุมตามนโยบาย Green Office มากที่สุด ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม