31 พฤษภาคม 2561 | 15:26 น.

เราเลิก...กันเถอะ

เลิกอะไร เลิกทำไม เลิกอย่างไร? ไปดูกัน
1. เลิก รับถุงพลาสติก
2. เลิก รับกล่องโฟม
3. เลิก ใช้แล้วทิ้ง
4. เลิก กินทิ้งกินขว้าง
5. เลิก ทิ้งขยะปนกัน
6. เลิก ซื้อเครื่องดื่มในขวดใช้แล้วทิ้ง
7. เลิก ซื้อของไม่ดูฉลาก
8. เลิก กินไปเล่นมือถือไป
9. เลิก เก็บไว้คนเดียว

  ทั้งหมดของการ "เลิก" นี้จะช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น "บอกเลิกพฤติกรรมที่คุ้นเคย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า"
เราเลิก...กันเถอะ