• 17 เมษายน 2562 | 18:09 น.

  19 Nov ความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง Industry 4.0 VS Thailand 4.0

  เชื่อว่าหลายคนสงสัยว่าระหว่าง Industry 4.0 VS Thailand 4.0 มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเรามีคำตอบมาให้คุณแล้ว จริงๆแล้วแม้ว่าสองเรื่องนี้ดูจะมีที่มาแตกต่างกัน แต่ความสอดคล้องนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจาก Industry 4.0 นั้นส่งผลกับ Thailand 4.0 ด้วยและเพื่อให้ประเทศของเราสามารถปรับตัวและอยู่รอดได้ในสภาวะการแข่งขันของโลกในปัจจุบัน ดังนั้นประเทศไทยจึงต้องมีนโยบายที่สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น ที่รัฐบาลชูนโยบายสำคั...

 • 17 เมษายน 2562 | 17:24 น.

  “โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ” ในที่ดิน 3 ปี รับเงินอุดหนุนจำนวน 5,948 บาทต่อไร่

  หากใครเข้าร่วม “โครงการปลูกไม้เศรษฐกิจ” ในที่ดินเป็นเวลา 3 ปี รับเงินอุดหนุนไปเลย จำนวน 5,948 บาทต่อไร่ โดยทางด้านนางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมไม้เศรษฐกิจเพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โดยกิจกรรมนั้นก็จะเป็นกิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย โดยในการดำเนินโครงการได้สานต่อนโยบายรัฐบาล (ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ...

 • 29 มีนาคม 2562 | 15:33 น.

  Sustainable students: How easy is it to be more environmentally-friendly?

  Student housemates from Loughborough University have been challenged to live more sustainably, with weekly challenges set by the BBC's Victoria Derbyshire programme. How did they get on? Plastics challenge The students were challenged to reduce their plastic use by 75%, which they found difficult. "It's hard when you're on a student budget, getting anything not wrapped in plastic is so much more expensive," Amy expl...

 • 14 มีนาคม 2562 | 18:23 น.
 • 14 มีนาคม 2562 | 18:14 น.
 • 4 มีนาคม 2562 | 17:04 น.

  จาก Silent Spring ถึง พาราควอต : การหายไปของแมลงในโลกแห่งยาพิษ

  Petch Manopawitr| Feb 25, 2019 Social Issues Sustainability เพชร มโนปวิตร เรื่อง ภาพิมล หล่อตระกูล ภาพประกอบ “มลพิษที่เกิดจากการใช้สารเคมีที่เป็นพิษอย่างไม่คิด เป็นความโอหังขั้นสูงสุดของมนุษย์ มันคือผลผลิตของความโลภและความไร้สำนึก” ราเชล คาร์สัน ผู้เขียน Silent Spring หนังสือที่ได้ชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของขวนการสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ ข่าวใหญ่ในวงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพตอนนี้คือการค้นพบว่าประชากรของแมลงทั...

 • 4 มีนาคม 2562 | 16:52 น.

  Damage Control: CNN Explains “Global Warming” Does Not Always Mean Warming

  Eric Worrall/1 day agoMarch 2, 2019 SourceWoodForTrees Guest essay by Eric Worrall According to CNN we should remember global warming also causes global cooling, and that any confusion is the fault of the Republicans. Is it climate change or global warming? How science and a secret memo shaped the answer By Jen Christensen, CNN Updated 1423 GMT (2223 HKT) March 2, 2019 … It’s complicated “The term &ls...

 • 28 กุมภาพันธ์ 2562 | 15:54 น.

  A major chemical company is building roads made of recycled plastic. They've already stopped 220,000 pounds of waste from ending up in landfills.

  A plastic bag in New York City.Spencer Platt/Getty Images One of the world's largest plastic producers, Dow Chemical, is building roads with recycled plastic as a way to reduce waste. Plastic roads are said to be more durable than asphalt, but someenvironmentalists say the process of heating plastic could release toxic chemicals. The idea is still being piloted in the US. Plastic gets a bad rap forclogging up landfills,po...

 • 25 กุมภาพันธ์ 2562 | 09:44 น.

  ชิงต่าว คิดค้นนวัตกรรม “สถานีกำจัดขยะอาหาร” เปลี่ยนขยะอาหารให้เป็นปุ๋ยออร์แกนิค

  ปัญหาเศษอาหารหรือขยะอาหารที่เหลือในแต่ละวัน นับวันจะมีเพิ่มมากขึ้นตามจำนวนประชากร มีสถิติระบุว่า ขยะอาหารในประเทศจีนมีจำนวนมากกว่าขยะทั่วไปกว่าครึ่งหนึ่ง โดยในแต่ละครัวเรือนจะโยนเศษอาหารทิ้งเป็นขยะมากถึง 181 กิโลกรัมต่อปี แต่สำหรับที่เมืองชิงต่าว ชุมชนหวังเจียฉาว ในเขตเฉิงหยาง กลับไม่มีแม้แต่ถังขยะให้เห็นตามริมถนน นอกจากนี้ยังปราศจากกลิ่นเหม็นจากเศษอาหารและขยะอาหาร แล้วขยะในแต่ละวันหายไปไหน? ทุกวัน ทุกบ้านเรือนในชุมชนหวังเจียฉาวจะมีถังขยะล้อ...

 • 4 กุมภาพันธ์ 2562 | 11:30 น.

  Hopes on ‘greener’ plastics to turn tide on battle for environment

  By NOPHAKHUN LIMSAMARNPHUN Plastics that have been labelled as biodegradable by industry have become more popular and affordable due to increased public awareness of environmental issues resulting from the many kinds of damage caused by single-use plastic bags, food containers, straws and other non-compostable items. According to Pralong Damrong-thai, director-general of the Pollution Control Department, the Kingdom’s garbage incr...

 • 31 มกราคม 2562 | 16:28 น.

  "ไทย" เก็บPM2.5 ส่งไปวิเคราะห์ที่ญี่ปุ่น หาต้นกำเนิดที่มาว่ามาจากไหน

  31 ม.ค.62 -สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดการประชุมหัวข้อ"ทบทวนสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในกรุงเทพฯ "ภายใต้การจัดทารายงานสถานการณ์คณุภาพ สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 ดร.สุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้ให้ข้อมูลว่า ในตอนนี้จุดยืนของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องฝุ่นPM 2.5 คือ ทันเวลา จึงเป็นเรื่องที่จําเป็น สิ่งที่จะต้องทําหลังจ...

 • 31 มกราคม 2562 | 15:37 น.

  ฝุ่น PM 2.5 : ชงบอร์ดสิ่งแวดล้อมปรับเกณฑ์ฝุ่นรายปี PM 2.5 เหลือ 10 มคก./ลบ.ม.

  ชาวกรุงอ่วมต่อถึงก.พ.นี้ นักวิชาการ ชี้เป็นช่วงสภาพอากาศแห้งสุด เจอเผาป่าจากเพื่อนบ้านส่งผลแนวโน้ม PM 2.5 พีคหนักอีกรอบ คาดบอร์ดสิ่งแวดล้อมเสนอปรับเกณฑ์ค่าฝุ่นรายปี PM 2.5 เหลือ 10 มคก./ลบ.ม. วันนี้ (31 ม.ค.2562) สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยจัดประชุมทบทวนสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 กรณีศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ตัวแทนกรมควบคุมมลพิษ และประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นายสุพัฒน์ หวังวงศ์วัฒนา ที่ปรึกษาสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย กล่าวว่า ส...