• 19 มกราคม 2561 | 17:51 น.

  สส.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมแถลงข่าวความร่วมมือสร้างมิติใหม่สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการ กรอบแนวคิด เกณฑ์ และแนวทางการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียด ขั้นตอน การส่งผลงานเข้าร่วมประเมินเมืองส...

 • 19 มกราคม 2561 | 12:03 น.

  สส. ลงนาม MOU ยกระดับมาตรฐานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เซ็น MOU ย้ำเจตนารมณ์ร่วมดำเนินงานเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน พร้อมประชุมเทศบาลทั่วไทย แจงแนวการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 61 เพื่อส่งผลงานเข้าร่วมชิงชัยระดับประเทศ... นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อบูรณาการเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สู่การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ (LP...

 • 19 มกราคม 2561 | 11:21 น.

  กรมควบคุมมลพิษ เผย ใจกลางกรุงฝุ่น-ควันพิษ เกินมาตรฐาน

  นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ความรุนแรงของมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แม้จะบรรเทาลงไป ไม่ว่าจะเป็นสารตะกั่วในบรรยากาศที่น้อยลงแล้ว ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ มีแนวโน้มลดลง คลี่คลายไปจากมาตรการแก้ไขในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังประสบปัญหามลพิษทางอากาศ ล่าสุดจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานคร ปี 2560 พบว่าสารมลพิษที่ยังเป็นปัญหา ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก ก๊าซโอโซน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย เฉลี่ยใน 24 ชั่ว...

 • 17 มกราคม 2561 | 11:43 น.

  อานันท์ ปันยารชุน กับการสร้างสะพานแห่งความเข้าใจในยุคสมัยแห่งการแบ่งแยก

  เกิดเป็นลูกผู้ชาย ไม่มีความรักใด ความรับผิดชอบใดยิ่งใหญ่เท่า "ความเป็นพ่อ".... ด้วยอายุ 85 ปีและบทบาทที่โดดเด่นตลอดอาชีพการทำงานหรือแม้แต่ในยามเกษียณ ชื่อของอานันท์ ปันยารชุน มาพร้อมกับ ‘ภาพความทรงจำ’ ที่หลากหลาย บางคนจดจำเขาในฐานะข้าราชการ เทคโนแครตผู้รับใช้ประเทศชาติด้วยวิชาความรู้ที่เพียบพร้อมจนบรรลุถึงที่สุดของสายอาชีพในฐานะปลัดกระทรวงการต่างประเทศ บางคนจดจำเขาในฐานะนายกรัฐมนตรีจากการรัฐประหารผู้เป็น ‘อัศวินข...

 • 17 มกราคม 2561 | 11:16 น.

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน

  สภาพัฒน์เปิดให้แสดงความคิดเห็นเพื่อการมีส่วนร่วม ในการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน หรือดาวโหลดเอกสาร ร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ http://www.nesdb.go.th/ewt_news.php?nid=7099

 • 9 มกราคม 2561 | 11:30 น.

  NY Clean Energy Agenda to Make “Significant Investments in Renewable Energy”

  On January 3, 2018, New York Governor Andrew M. Cuomo pledged to combat climate change by reducing greenhouse gas emissions and by growing the clean energy economy. The New York state 2018 Clean Energy Jobs and Climate Agenda will slash emissions from existing fossil fuel power plants and further strengthen the Regional Greenhouse Gas Initiative. The pledge made unprecedented commitments to clean energy technologies, including offshore wind, s...

 • 9 มกราคม 2561 | 11:13 น.

  ผู้อำนวยการ TEI ป้ายแดง มุ่งสานต่อภารกิจสิ่งแวดล้อม

  ภาพรวมทางเศรษฐกิจกำลังขับเคลื่อนไปด้วยเครื่องยนต์หลักด้านการลงทุน ท่องเที่ยว ส่งออก โดยเฉพาะการลงทุนที่รัฐบาลโหมโรงอย่างหนักหน่วงตลอดปีที่ผ่านมา เช่น ออกมาตรการปลุกการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรืออีอีซี มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และกำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก(West Economic Corridor: WEC) ขณะที่อีกด้าน เมื่อพื้นที่การลงทุนเติบโตขึ้นองค์กรที่มีบทบาทด้านสิ่งแวดล้อม มีมุมมองอย่าง...

 • 28 พฤศจิกายน 2560 | 09:48 น.

  Bonn Climate Conference Becomes Launch-Pad for Higher Ambition

  UN CLIMATE PRESS RELEASE / 18 NOV, 2017 Momentum Builds With New Financial Commitments on Insurance and Forests to Scaled-Up Climate Action by Governments, Cities and Companies UN Climate Change News, Bonn, 18 November 2017 -Nations agreed today to launch the next steps towards higher climate action ambition before 2020 at the close of the annual UN climate conference held in the German city of Bonn. Backed by a wide range of positiv...

 • 28 พฤศจิกายน 2560 | 09:42 น.

  อานันท์ แนะรัฐฟื้นข้าวเป็นอุตสาหกรรมหลัก ธีรยุทธ จวก 4.0 แค่ซื้อยอด ซัดปล่อยจีนผูกขาดผลไม้

  นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี (แฟ้มภาพ) โดย: MGR Online อดีตนายกฯ เผยชาวนากลายเป็นภาระชาติทั้งที่หากินบริสุทธิ์แต่จน แนะฟื้นข้าวเป็นอุตสาหกรรมหลัก “ธีรยุทธ” จวก 4.0 แค่ซื้อยอด แนะพัฒนา 1.0-2.0 ให้เข้มแข็งพร้อมกัน หาสมดุลแจกบัตรกับให้ความรู้ ซัดรัฐปล่อยจีนซื้อสวนจนผูกขาดผลไม้ เตือนรัฐบาลถูกคนไทยประเมินแบบเงียบๆ ถ้าทหาร พรรคยังซ้ำรอยเดิม บ้านเมืองอาจสะดุดหกล้มอีกหลายหน วันนี้ (21 พ.ย.) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เครือข่ายวัฒ...

 • 12 พฤศจิกายน 2560 | 23:01 น.

  Could food waste be used as a construction material to build our cities of the future?

  About half of all the food produced in the world ends up in the trash. Image: REUTERS/Eduard Korniyenko In the U.S., construction is a big source of waste and pollution. The construction industry accounts for an estimated39 percent of CO2 emissionsin the country and534 million tons of waste– more than twice the amount of municipal solid waste. A lot of this waste can be attributed to the linear economy that r...

 • 12 พฤศจิกายน 2560 | 17:09 น.

  โรงเรียนไม้ไผ่...ไม่เรียน ไม่รู้

  ในช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา ผมและบะหมี่ลูกสาวได้เดินทางไปเยี่ยมชมและเรียนรู้งานของโรงเรียนมีชัยพัฒนา หรือโรงเรียนไม้ไผ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอลำปลายมาศ ในจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีท่านผู้อำนวยการโรงเรียน อาจารย์มีชัย วีระไวทยะ และหลานๆนักเรียนชั้น ม.1-ม.6 คอยให้การต้อนรับ สิ่งที่เป็นจุดเด่นที่สุดของโรงเรียนไม้ไผ่ คือนักเรียนไม่ได้จ่ายค่าเทอมด้วยเงิน แต่จ่ายด้วยการทำความดี 400 ชั่วโมงและปลูกต้นไม้ 400 ต้น ในแต่ละปีการศึกษา นอกจากเรียนหนังสือในห้องเรียน...