• 22 พฤศจิกายน 2562 | 14:18 น.

  เอ็กโก กรุ๊ป จัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานฯ ปีที่ 3 เดินหน้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ปโดยนายภาสกร ศศะนาวิน(กลาง)ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารโรงไฟฟ้า และประธานคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน เอ็กโก กรุ๊ปเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 ภายใต้โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” มุ่งต่อยอดการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมให้เยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก จาก 21 โรงเรียน เข้าสู่ “สังคมคาร์บอนต่ำ” ผ่านการเรียนรู...
 • 22 พฤศจิกายน 2562 | 14:13 น.

  Finally, the public wants action on the climate crisis. Now politics must catch up Stephen Buranyi

  The most shocking political development of 2019 may be the end of the nearly three-decade old consensus that the public doesn’t care about the climate crisis. People were hopelessly and permanently apathetic, the argument went, or unable to see beyond the present. They were said to suffer what Ted Nordhaus and Michael Shellenberger memorably called “apocalypse fatigue”, a numbness brought on by years of scientific warnings about...
 • 11 พฤศจิกายน 2562 | 14:14 น.

  ลอยกระทงรักษ์โลก 100% ลุ้นทำลายสถิติลดขยะกระทง!

  ลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีไทย และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ปีนี้ค่อนข้างคึกคักเมื่อทั้งองค์กรรัฐและเอกชนต่างออกมารณรงค์ โดยเฉพาะสังคมทางออนไลน์ที่มีการโพสต์แชร์กันมาก จนแทบไม่มีใครที่ไม่รู้ว่า “สังคมไทยมีความพยายามลดขยะที่ทำลายสิ่งแวดล้อม” โดยเฉพาะจากขยะวัสดุโฟมและพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้ง วันลอยกระทง วันเพ็ญเดือนสิบสอง ตรงกับวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ มีคนถามว่าจะลอยกระทงดีไหม ถ้าหากจะไปลอยจะเลือกกระทงอย่างไร เพื่อจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้...
 • 1 พฤศจิกายน 2562 | 19:13 น.

  Mekong levels at lowest on record as drought and dams strangle river

  The once-mighty Mekong river has been reduced to a thin, grubby neck of water in stretches of northern Thailand—record lows blamed on drought and a recently completed dam far upstream. The $4.47 billion Thai-owned Xayaburi hydro-electric power plant went into operation this week in Laos after years of warnings over the potential impact on fish flow, sediment and water levels on a river which feeds tens of millions. Along parts of Thai...
 • 25 ตุลาคม 2562 | 10:09 น.
 • 24 ตุลาคม 2562 | 16:27 น.

  ก้าวสำคัญของภาคธุรกิจไทย (TBCSD) เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5

  วันที่ 24 ตุลาคม 2562 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้จัดงานแถลงข่าว ก้าวสำคัญของภาคธุรกิจไทย (TBCSD) : เดินหน้าร่วมแก้ไขปัญหา PM2.5 ณ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) อาคาร ENCO B กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุและแนวทาง การรับมือกับ PM 2.5 พร้อมทั้งแถลงมาตรการที่ TBCSD จะดำเนินการโดยสมัครใจและการสร้างการรับรู้ของประชา...
 • 18 ตุลาคม 2562 | 17:43 น.

  โตโยต้าชวนชุมชน-เยาวชน ผุดไอเดีย “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” ชิงรางวัลเงินสด พร้อมดูงานที่ญี่ปุ่น

  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และนาโนเทค สวทช. ขอเชิญชวนชุมชนและทีมเยาวชนผู้รักษ์โลกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการประกวดภายใต้โครงการ “ลดเปลี่ยนโลกกับโตโยต้า” กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานลดมลพิษ สู่การลดภาวะโลกร้อน และเกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมจนสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน จำนวน 2 โครงการ ได้แก่...
 • 18 ตุลาคม 2562 | 17:17 น.

  จับตาแหล่งกำเนิดไนโตรเจนไดออกไซด์(NO2) คู่หู PM2.5 ในประเทศไทย

  เมื่อฝุ่น PM2.5 ได้กลายเป็นวาระแห่งชาติที่มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน มาตรการสำคัญที่ท้าทายศักยภาพของรัฐบาลในการจัดการมลพิษทางอากาศอย่างยั่งยืน คือ จะลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดอย่างไร และหนึ่งในบรรดามลพิษทางอากาศหลัก(Criteria Pollutants) นั้นคือ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารตั้งต้น(precursor) ตัวสำคัญของฝุ่น PM2.5 ตัวแทนภาคประชาชนรวบรวมรายชื่อกว่า 20,660 รายชื่อ จาก change.org ที่เรียกร้องให้กรมควบคุมมลพิษยกระดับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพของอากาศ © R...
 • 9 ตุลาคม 2562 | 15:32 น.

  สร้างอย่างไร....ให้โลกไม่ร้อน

  การสร้างและการผลิตที่สำคัญของมนุษย์ได้รวมถึงการสร้างอาคาร และการใช้พลังงานในการปรับอากาศ แสงสว่าง และการใช้งานอุปกรณ์เครื่องใช้อำนวยความสะดวกในบ้าน เมื่อประชากรมีมากขึ้น ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในชีวิตประจำวันของมนุษย์ยิ่งมีมากขึ้น ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่สูงมากขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สร้างผลกระทบต่อการเพาะปลูกของมนุษย์ในเขตเกษตรกรรม ดังนั้น เพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต...
 • 7 ตุลาคม 2562 | 15:28 น.

  TBCSD ร่วมกับ TEI จัดงานพิธีมอบใบรับรองประเภทต่างๆ

  1 ตุลาคม 2562 – องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable Development : TBCSD) ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดงานพิธีมอบใบรับรองที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ได้แก่ ฉลากลดคาร์บอน ฉลากเขียว การใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน และการประชุมสีเขียว TBCSDร่วมกับTEIริเริ่มจัดโครงการTBCSD Green Meetingsขึ้น เพื่อรณรงค์ให้องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนำแนวทางการจัดประชุมสีเขียวในอ...
 • 7 ตุลาคม 2562 | 15:24 น.

  ปตท. คว้า 32 รางวัล Green Meetings นำหลัก 5E ขยายผลครอบคลุมห่วงโซ่อุปทาน

  ด้วยความมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดำเนินธุรกิจสู่ความยั่งยืน อันเป็นภารกิจที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปีนี้ ปตท. ได้รับมอบใบรับรองการประชุมสีเขียวในองค์กร (Green Meetings Certification) รวม 32 รางวัล จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) แบ่งเป็นประเภท Green Meetings 16 รางวัล และ Green Meetings Plus อีก 16 รางวัล นับเป็นบทพิสูจน์บริษัทพลังงานแห่งชาติชั้นนำ...
 • 7 ตุลาคม 2562 | 15:19 น.

  Ocean cleanup device successfully collects plastic for first time

  Floating boom finally retains debris from the Great Pacific Garbage Patch, creator says The boom skims up waste ranging in size from a discarded net and a car wheel to tiny chips of plastic. Photograph: AP A huge floating device designed by Dutch scientists to clean up an island of rubbish in the Pacific Ocean that is three times the size of France has successfully picked up plastic from the high seas for the first time. Boyan Slat, th...