• 26 มีนาคม 2563 | 11:29 น.

  ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) จ.ระยอง

  25 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ของชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) จ.ระยอง โดยใช้แนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (circular economy) ร่วมกับกลุ่ม PPP Plastic (Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management) ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบ “ระยองโมเดล”
 • 13 มีนาคม 2563 | 15:34 น.

  ภาคเหนือเผชิญวิกฤตหมอกควันข้ามพรมแดน รับปีเป้าหมาย “อาเซียนปลอดหมอกควัน”

  วิกฤตหมอกควันข้ามพรมแดนภาคเหนือยกระดับเตือนสูงสุดผู้เชี่ยวชาญเผยลมส่งควันเผาจากพม่าและลาวรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแจง จับมือเพื่อนบ้านรับมือไฟป่า ปีนี้ชี้ผลความพยายามสู่อาเซียนปลอดหมอกควัน ค่าฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือสูงเกินมาตราฐานติดต่อหลายวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยเช้าวันนี้ (12 มีนาคม 2563) เวลาสิบโมง สถานีตรวจวัดโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบค่าคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสูงถึง 223 AQI นับอยู่ในเก...
 • 13 มีนาคม 2563 | 15:14 น.

  ประชุมสัมมนา สรุปผลการดำเนินงานโครงการ SLBT

  12-13 มีนาคม 2563 คุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการทางวิชาการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ในงานประชุมสัมมนา สรุปผลการดำเนินงานโครงการ SLBT จัดโดย สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาสหประชาชาติ ประเทศไทย โดยการสนับสนุนของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ณ โรงแรมมิราเคิล
 • 13 มีนาคม 2563 | 15:07 น.

  ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว(BCG) กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ครั้งที่ 1

  12 มีนาคม 2563 ทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ได้จัดการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) กลุ่มเศรษฐกิจหมุนเวียน ครั้งที่ 1 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยมี ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ โดยมีหน่วยงานจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโมเดล BCG รวมถึงจัดเตรียมข้อมูล และข้อเสนอในการขับเคลื่อน...
 • 11 มีนาคม 2563 | 17:08 น.

  ฝุ่นพิษกระทบเศรษฐกิจ 3.2-6 พันล้านบาท แนะรัฐเคลื่อนวาระแห่งชาติ

  ฝุ่นพิษกระทบเศรษฐกิจ 3.2-6.0 พันลบ. เหตุผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยว ซื้อสินค้า อาหาร และสูญเงินกับการป้องกัน ดูแลสุขภาพ ก.คมนาคม ก.เกษตรฯ เร่งเดินหน้ามาตรการฝุ่นพิษ TBCSD แนะรัฐขับเคลื่อนวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรม วานนี้ (10 มีนาคม)องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดงานเสวนา“ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา P...
 • 11 มีนาคม 2563 | 17:00 น.
 • 11 มีนาคม 2563 | 15:00 น.

  งานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5”

  10 มีนาคม​ 2563 องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน​ (TBCSD)​ และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย​(TEI)​ ได้จัดงานเสวนา “ภาคธุรกิจไทย (TBCSD) กับการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM2.5” ณ​ บริษัท​ ไออาร์พีซี​ จำกัด​ (มหาชน)​ อาคาร​ ENCO​ B​ กรุงเทพฯ​ โดย​ คุณประเสริฐ​ บุญ​สัมพันธ์​ ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน​ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน​ คุณนพดล​ ปิ่นสุภา​ กรรมการผู้จัดการใหญ่​ บริษัท​ ไออาร์พีซี​ จำกัด​ (มหาชน)​ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ รวมถึง...
 • 9 มีนาคม 2563 | 18:53 น.

  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน Green Office อาคารรัฐสภา

  9 มีนาคม 2563 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) และคุณเบญจมาส โชติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน Green Office อาคารรัฐสภา ซึ่งร่วมกันพิจารณา roadmap และแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่จะดำเนินการในช่วงปี 63 และ 64 ในการนี้ ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ 2 คณะ เพื่อเสนอแนวทาง ให้คำปรึกษา และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม ซึ่งได้เสนอคุณอาริยา และคุณวิศรา ผู้แทนจา...
 • 6 มีนาคม 2563 | 19:41 น.

  รายการ Green Lane : ปรากฎการณ์ Smog

  รายการ Green Lane วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 “ปรากฎการณ์ Smog“ ดำเนินรายการ 1. ดร.วิจารย์ สิมาฉายา 2. พลตรีประชาสัณห์ ชนะสงคราม https://www.facebook.com/travelradiothailand/videos/201329764476114/
 • 6 มีนาคม 2563 | 19:27 น.

  ประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ TBCSD ครั้งที่ 1/2563

  6 มีนาคม 2563 TBCSD ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ TBCSD ครั้งที่ 1/2563 ณ อาคาร SCG 100 ปี บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของ TBCSD ปี 2563 ช่วงไตรมาสแรกของปี โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee) ของ TBCSD เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธาน TBCSD ...
 • 5 มีนาคม 2563 | 14:25 น.

  ประชุมคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

  5 มีนาคม 2563 ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับสินค้าที่มีเครื่องหมายรับรองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม หมายเลข 2503 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ โดย TEI
 • 3 มีนาคม 2563 | 17:06 น.

  GIZ และ TEI หารือความร่วมมือในการผลักดันสินค้าและการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และเครือข่ายการจัดการพลาสติกร่วมกับ TBCSD

  วันนี้ (3 มีนาคม 2563) Mr.Kai Hifman ผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) และคณะ เข้าพบ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อหารือความร่วมมือในการผลักดันสินค้าและการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย และเครือข่ายการจัดการพลาสติกร่วมกับ TBCSD