• 27 มิถุนายน 2562 | 11:29 น.

  สผ. ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดประชุมนำเสนอร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอร่างรายงานสถานการณ ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 และรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่ได้จากการประชุมสัมมนาฯไปปรับปรุงร่างรายงานดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป พุฒิพงศ์ สุร...
 • 18 มิถุนายน 2562 | 10:47 น.

  นักวิจัยในเม็กซิโกผลิต 'พลาสติก' ที่ย่อยสลายได้จากกระบองเพชร

  ซานดรา ปาสโกเอ ออร์ติซ ค้นพบวิธีเปลี่ยนใบกระบองเพชรให้กลายเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติคล้ายกับพลาสติก วัสดุนี้ปลอดสารพิษและย่อยสลายได้ ทั้งยังมีหลากหลายสีสันและรูปทรง นักวิจัยชาวเม็กซิกันผู้นี้ หวังว่า สิ่งที่เธอคิดค้นขึ้นจะถูกนำมาใช้แทนพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ กระบองเพชรจะถูกนำมาใช้แทนพลาสติกได้หรือไม่? นักวิจัยชาวเม็กซิกันได้ผลิต 'พลาสติก' ที่ย่อยสลายได้จากกระบองเพชร ซานดรา ปาสโกเอ ออร์ติซ นักวิจัยของอูนิวา เล่าว่า "ความคิดข...
 • 7 มิถุนายน 2562 | 16:22 น.

  สผ. ร่วมกับ ทีอีไอ จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 กรณีการบริหารจัดการปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ภาคีเครือข่ายภาคเหนือ สะท้อนการขับเคลื่อนแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมสำคัญในระดับพื้นที่ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 กรณีการบริหารจัดการปัญหาห...
 • 5 มิถุนายน 2562 | 09:18 น.

  สัมมนาเปิดตัวโครงการจัดทำเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯ

  วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการจัดทำเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า โดยNewsNBT THAILAND |https://www.youtube.com/watch?v=7V3Cw-G5T1Q
 • 5 มิถุนายน 2562 | 09:08 น.

  ถกปัญหาเมืองใหญ่ขยายตัว

  ข้อกังวลของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถึง "เมือง" ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่กำลังเผชิญกับปัญหาการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมือง ซึ่งภายในปี 2573 จะมีแนวโน้มจำนวนประชากรในเมืองเพิ่มขึ้นถึง 100 ล้านคน เช่นเดียวกับเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีการเติบโตของเมืองอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน ดังนั้นจำเป็นต้องมีแผนในการปรับตัวและรับมือ โดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ นักวิชา...
 • 31 พฤษภาคม 2562 | 10:14 น.

  Seventh Asia-Pacific Urban Forum (APUF-7)

  Online Registration Now Open Online registration is open on theAPUF-7 websitefrom now until 30 September 2019. All participants must be registered in order to attend the Forum. First time user of https://meetings.unescap.orgmust first create an account and then register under the Seventh Asia-Pacific Urban Forum (APUF-7). Participants are highly encouraged to register early to benefit from information updates. Forum Concept Note, Progr...
 • 31 พฤษภาคม 2562 | 10:00 น.

  Preventing climate change in the face of urbanisation.

  Researchers promote eco-awareness amid the rapid, often unplanned growth of cities WRITER: DUMRONGKIAT MALA 26 May 2019 at 05:00 Urbanisation in Southeast Asia is increasing at an overwhelming pace, at a rate five times that of the rest of the world. Cities where people migrate to work and live are getting overcrowded. By 2030,... Please Visit https://www.bangkokpost.com/news/general/1684044/preventing-climate-change-in-the-face-of-u...
 • 28 พฤษภาคม 2562 | 18:37 น.

  เสวนาการพัฒนาเมืองที่สอดคล้องกับสภาพอากาศ

  โครงการUCRSEA ร่วมกับศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีเสวนา “Policy Forum” มุ่งเน้นเสริมสร้างนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเมืองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน กรุงเทพ 22 พ.ค. 2562 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ University of Toronto ภายใต้โครงการ The Urban Climate Resilience in Southeast Asia Partnership (UCRSEA) จัดงานเสวนา &l...
 • 13 พฤษภาคม 2562 | 18:27 น.

  Sustainable Production and Consumption Making it Work in Asia

  By Dr. Orathai Pongruktham ,Director of Project Development Department, TEI
 • 13 พฤษภาคม 2562 | 13:47 น.

  UN chief: Climate change 'running faster than we are'

  Countries failing to live up to commitments under the 2016 Paris agreement to keep global temperature rise at bay. UN Secretary-GeneralAntonio Guterressaid the political will to fight climate change has faded at the same time as it is getting worse for those feeling its effects. Guterres made the comments after arriving inNew Zealandon Sunday where addressed the media alongside Prime Minister Jacinda Ardern in Auckland. Guterres plans to sp...
 • 24 เมษายน 2562 | 15:34 น.
 • 23 เมษายน 2562 | 14:20 น.

  ครม.อนุมัติโรดแมปจัดการขยะพลาสติก ปี’65 เลิกใช้ 4 ชนิด-ประหยัดงบกำจัดมูลฝอย 3,900 ล.

  ครม.เห็นชอบโรดแมปจัดการขยะพลาสติก ปี 61-73 ตั้งเป้า 2562 เลิกใช้ 3 ชนิด แคปซีล-อ็อกโซ่-ไมโครบีด ปี 2565 เลิก ถุงหูหิ้ว-กล่องโฟม-แก้ว-หลอด การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2562 มีมติเห็นชอบร่าง Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ.2561-2573 เพื่อลดใช้พลาสติก โดยตั้งเป้าหมายในการลดและเลิกใช้พลาสติกบางประเภทภายในปี 2562 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ 1.พลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม (แคปซีล) 2.พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่ (OXO) และ 3.ไมโครบีด (Microbead) ด้วยกา...