• 16 สิงหาคม 2562 | 09:54 น.

  สผ. จับมือ TEI เปิดเวทีแผนปฏิบัติการฯ ความหลากหลายทางชีวภาพ ระยะ 2 ปีแรก มุ่งสู่เป้าหมายระดับชาติ

  กรุงเทพฯ – 15 สิงหาคม 2562 : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) จัดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560-2564 ระยะครึ่งแผน เพื่อเผยแพร่ (ร่าง) รายงานการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2560-2564 ระยะครึ่งแผน รวมทั้งความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558...
 • 16 สิงหาคม 2562 | 09:44 น.

  Microplastics ‘significantly contaminating the air’, scientists warn

  Abundant levels of microplastic pollution have been found in snow from theArcticto the Alps, according to a study that has prompted scientists to warn of significant contamination of the atmosphere and demand urgent research into the potential health impacts on people. Snow captures particles from the air as it falls and samples from ice floes on the ocean between Greenland and Svalbard contained an average of 1,760 microplastic particles per ...
 • 8 สิงหาคม 2562 | 11:55 น.

  จริงจังแค่ไหน?... การขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน

  ต้นเดือนส.ค.นี้ คนไทยเจอกับพายุ “วิภา” ทำเอาฝนตกหนักกว่า 31 จังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ ที่ชุ่มฉ่ำไปด้วยฝน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงบ่อยครั้ง เป็นประเด็นที่น่าสนใจไม่ต่างจากประเด็นอื่น ๆ ในสังคม ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐให้ความสำคัญกับภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นเทคโนโลยีการผลิต และการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ภัยพิบัติทางธร...
 • 8 สิงหาคม 2562 | 11:52 น.

  ไทยทิ้งขยะเพิ่ม-จัดการไม่บรรลุเป้า

  ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เผชิญกันอยู่ทุกวันนี้มีหลายด้าน นับตั้งแต่ต้นปี เราประสบกับปัญหาฝุ่นมลพิษมาอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ในประเทศไทย ในเอเชีย ทั้งจีน เกาหลีใต้ ก็ประสบปัญหาฝุ่นเช่นเดียวกัน ขณะที่ตอนนี้ไทยก็กำลังประสบปัญหาภัยแล้งในภาคอีสาน น้ำในท้องไร่ท้องนาเหือดแห้งไปส่งผลกระทบต่อการทำเกษตรอย่างมาก อีกปัญหาที่มักจะถูกพูดถึงบ่อยครั้งก็คือเรื่องของขยะ ซึ่งแม้จะมีการจัดการมานานแต่ก็ยังเป็นปัญหาที่แก้ไม่จบไม่สิ้น ไม่ใช่แค่นี้ ประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมย...
 • 8 สิงหาคม 2562 | 11:49 น.

  ปะการังกินขยะพลาสติก แทนอาหารตามธรรมชาติ

  นักวิทยาศาสตร์พบว่า ปะการังกินขยะพลาสติก ชิ้นเล็กๆ เข้าไป และที่แย่ไปกว่านั้นคือ ดูเหมือนว่าพวกมันเลือกกินขยะพลาสติกชิ้นเล็กๆ หรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า “ไมโครพลาสติก” มากกว่าอาหารตามธรรมชาติ แม้ว่าพลาสติกเหล่านี้มีแบคทีเรียที่อาจคร่าชีวิตได้ก็ตาม การศึกษาล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารProceedings of the Royal Society B: Biological Sciencesรายงานการสำรวจปะการังที่อยู่แถบชายฝั่งโรดไอแลนด์ พบว่า ที่ผ่านมา ปะการังในทะเลเขตร้อนเริ่มคุ้นเคย...
 • 6 สิงหาคม 2562 | 11:03 น.

  The five: species affected by plastic pollution

  From crabs to whales, bacteria to humans, the plastic in our seas is harming life all along the food chain Seabirds Scientists from the University of Tasmania reported last week that plastic ingestion is having anegative impact on the health of flesh-footed shearwaters, a near-threatened species of seabird. The study found that birds that had eaten plastic had stunted growth and a decline in kidney function. Plastic ingestion kills many spe...
 • 2 สิงหาคม 2562 | 10:17 น.

  สผ. ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย นำเสนอร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ชี้มี 4 ประเด็นต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน

  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 และรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน โดยจะนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงร่างรายงานดังกล่าวให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีต่อไป คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมฯ ต้องเสนอรายงานสถานการ...
 • 2 สิงหาคม 2562 | 10:11 น.

  How much warmer is your city?

  The world is getting hotter. July 2019 was one of the warmest months ever recorded - and July temperatures almost everywhere on Earth have been higher in the last 10 years compared with 1880-1900, as this globe shows. Scroll below to find out how the temperature in 1,000 major cities across the world has changed already and how much it could increase by in the coming years. Spin globe Scientists have warned we must limit global temperature ...
 • 31 กรกฎาคม 2562 | 18:03 น.

  ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’ ต้องเกิด เพราะคือทางรอดกู้วิกฤตโลก

  แนวโน้มปริมาณขยะล้นเมือง ตอกย้ำแนวทาง 3R,5R ยังไม่เพียงพอต่อการแก้วิกฤตขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติกในทะเล นับวันยิ่งส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบนิเวศ การขับเคลื่อน แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จึงคึกคักหลายประเทศรวมถึงประเทศไทย กำลังเร่งใช้เป็นทางออกแก้วิกฤตขยะแบบยั่งยืน ข้อสำคัญ คือหนทางยับยั้ง “ปัญหาโลกร้อน” ที่มนุษย์สร้างอย่างตรงจุด เพราะนำไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ปราศจากของเสียและมลพิษตลอดทั้งกระบวนการ...
 • 31 กรกฎาคม 2562 | 17:59 น.

  "ผู้พิทักษ์ตัวน้อย" หนูไม่อยากเห็นพลาสติกในท้องวาฬ-เต่าทะเล

  ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ "อนุบาลสุดารักษ์ บางเขน" ปลูกฝังการแยกขยะและลดใช้ถุงพลาสติกตั้งแต่วัยเด็ก ผ่านกิจกรรมเปลี่ยนขยะเป็นเงิน และนิทานรักษ์สิ่งแวดล้อม ทุกเช้าวันจันทร์ อังคาร สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ผู้ปกครองเด็กอนุบาลโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์ บางเขน จะจูงมือลูกหลาน พร้อมหิ้วถุงพลาสติกใส่ขยะที่ช่วยกันแยกมาจากบ้าน ทั้งขวดน้ำพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม กระดาษที่ใช้แล้ว และแกนกระดาษทิชชู ส่งต่อให้กับคุณครู และผู้พิทักษ์สิ่งแวดล้อมตัวน้อย ที่ช่...
 • 26 กรกฎาคม 2562 | 16:50 น.

  ขยะ : เซี่ยงไฮ้นำร่องแยกขยะภาคบังคับ ฝ่าฝืนปรับเงิน แก้ปัญหาขยะล้นเมือง

  กรุงเทพฯ จะเรียนรู้อะไรได้บ้างจากโครงการแยกขยะภาคบังคับของนครเซี่ยงไฮ้ ที่ตั้งเป้าจัดการปัญหาขยะวันละ 26,000 ตันที่กำลังล้นเมือง โดยผู้ที่ฝ่าฝืนจะต้องถูกปรับ 200 หยวน หรือเกือบ 1,000 บาท ปัจจุบันกรุงเทพมหานคร (กทม.) ยังไม่ได้กำหนดให้ประชาชนแยกขยะ เป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้น ปกติแล้ว "เนี่ย เฟิ่ง" พนักงานบริษัทในนครเซี่ยงไฮ้ แทบไม่ต้องคิดอะไรเลยเรื่องการจัดการขยะ ทุกเช้าเธอแค่ออกจากห้องพัก เอาขยะไปทิ้งแล้วตรงไปทำงาน แต่ทุกวัน...
 • 26 กรกฎาคม 2562 | 16:47 น.

  ผลวิจัยชี้ความเชื่อ "โลกร้อนเป็นวงจรธรรมชาติ" ไม่เป็นความจริง

  ภาวะโลกร้อนในช่วงหนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีความรุนแรงในวงกว้างถึงระดับสูงสุด อย่างที่ไม่เคยมีเหตุการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครั้งใดในรอบ 2,000 ปีที่แล้วจะเทียบเทียมได้ รายงานวิจัยล่าสุด 3 ชิ้นที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature และวารสาร Nature Geoscience ต่างระบุว่า อัตราการเปลี่ยนแปลงผันผวนของอุณหภูมิโลกในปัจจุบันนั้น สูงกว่าสถิติในประวัติศาสตร์ที่ได้เคยมีการเก็บข้อมูลกันมาอย่างมาก โดยมีความรุนแรงยิ่งกว่า "ยุคน้ำแข็งน...