13 มีนาคม 2561 | 09:31 น.

เทคโนโลยีภาพ 3 มิติ เสมือนจริงในการศึกษาไทย

Zspace เป็นนวัตกรรมภาพ 3 มิติ เสมือนจริง ที่ถูกนำมาปรับใช้กับการเรียนการสอนในยุค 4.0 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในขณะนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ผ่านเทคโนโลยีนี้ได้อย่างง่ายๆ ซึ่งขณะนี้ได้มีห้องปฏิบัติการ STEM ศึกษา เทคโนโลยีภาพ 3 มิติ เสมือนจริงแห่งแรกเกิดขึ้นแล้วในประเทศไทย ที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา ในจังหวัดบุรีรัมย์

คลิกชม https://www.facebook.com/3mitinews/videos/1900468373319500/

----------------------------------------------------

ที่มา : ข่าว3มิติ