19 พฤศจิกายน 2564 | 00:29 น.

เชิญชวนเข้าร่วมงานเสวนา “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกับภาคธุรกิจไทย TBCSD ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Model”

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้เห็นถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงได้กำหนดจัดงานเสวนา เรื่อง “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนกับภาคธุรกิจไทย TBCSD ภายใต้วาระแห่งชาติ BCG Model” ขึ้น 
ภายใต้งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564” (Thailand Research Expo 2021) 

ในวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 
ลงทะเบียนการเข้าร่วมได้ที่ : https://www.thailandresearchexpo2021.com/Home 
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ติดตามข่าวสารดีๆ จาก TEI 
website : www.tei.or.th
Facebook : https://www.facebook.com/tei.or.th
YouTube : https://1th.me/GmSpQ
Twitter : www.twitter.com/TEIThailand
Instagram : https://www.instagram.com/tei.or.th/

#TEI #สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย #TBCSD