14 มีนาคม 2562 | 18:14 น.

สร้างถนนด้วยขยะพลาสติก (คลิป)