14 มีนาคม 2562 | 18:23 น.

แก้ปัญหาภัยแล้ง ด้วยการขุดเจาะน้ำบาดาล (คลิป)