5 มิถุนายน 2562 | 09:18 น.

สัมมนาเปิดตัวโครงการจัดทำเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมฯวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย จัดสัมมนาเปิดตัวโครงการจัดทำเกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภทภัตตาคารและร้านอาหาร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า
โดย NewsNBT THAILAND  |  https://www.youtube.com/watch?v=7V3Cw-G5T1Q