15 มกราคม 2563 | 11:08 น.

Thailand-Japan Environmental Solutions Week

วันนี้ (15 มกราคม 2563) : ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Thailand-Japan Environmental Solutions Week ณ Berkeley Hotel ในฐานะหน่วยงานร่วมจัดงาน (TEI และ TBCSD) ในครั้งนี้


โดย TEI