11 กุมภาพันธ์ 2563 | 19:41 น.

กิจกรรม TBCSD Trip “ร่วมใจปลูกป่า คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ”

วันนี้ (7 ก.พ.63) TBCSD ได้จัดกิจกรรม TBCSD Trip “ร่วมใจปลูกป่า คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ” ขึ้น ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ สิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดย ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อำนวยสถาบันฯ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีองค์กรสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 9 องค์กร ได้แก่ BCP/GCME/SCG/PTTAC/EGCO/Chevron/Interface/KTB/TEI รวมจำนวนทั้งสิ้น 35 ท่าน ซึ่งได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปูและหอยตลับลงคืนสู่ธรรมชาติ


โดย TEI