9 ตุลาคม 2563 | 16:01 น.

การประชุมเชิงปฎิบัติการ "โรงเรียนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน" ภายใต้โครงการ PPP Plastics