9 ตุลาคม 2563 | 16:05 น.

รายการ GreenLane วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00น. – 12.00น.

 “ โรงเรียนต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ” 
ภายใต้โครงการ ความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน (PPP Plastic) พื้นที่นําร่อง จังหวัดระยอง

รายการ GreenLane
วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
เวลา 11.00น. – 12.00น.

ประเด็น
 1. โครงการ PPP Plastic ( ดร. วิจารย์ ในฐานะประธาน )
 2. โรงเรียนต้นแบบ 14 แห่ง อบรมครูแยกขยะ รู้มูลค่าขยะในระยอง (คุณสมจิตต์)
 3. โครงการที่จะดำเนินการขยายผลเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ระยอง (คุณภรณี)

วิทยากร : ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผอ.TEI และประธาน PPP Plastic
               คุณภรณี กองอมรภิญโญ คณะกรรมการ PPP Plastic
               คุณสมจิตต์ นิลถนอม PPP Plastic โครงการระยอง
ผู้ดำเนินรายการ : พลตรีประชาสัณห์ ชนะสงคราม

ฟังออนไลน์ได้ที่ http://radio12.plathong.net:7238/index.html?sid=1
Facebook Live https://www.facebook.com/travelradiothailand