16 พฤศจิกายน 2563 | 18:21 น.

เหตุคนทิ้งมั่ว! ทิ้งขยะปนเปื้อนลง “ถังวนถุง” โครงการ ”มือวิเศษ x วน” จัดประกวดคลิป กระตุ้นแยกขยะก่อนทิ้ง

โครงการ “มือวิเศษ x วน”โดย PPP Plastics จัดการประกวดคลิปวิดีโอ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนแยกถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาทิ้งที่ “ถังวนถุง” โดยคัดแยกก่อนทิ้ง และไม่ทิ้งขยะปนเปื้อนลงถังวนถุงตามจุดตั้งถังจำนวนกว่า 350 จุด ทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และระยอง

ปรากฎว่าโครงการนี้ได้รับความสนใจทั้งประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งคลิปวีดิโอเข้าประกวดกว่า 40 ทีม (ชมคลิปวิโอที่ได้รับรางวัล และติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook Page มือวิเศษ)

หลังจากที่โครงการ PPP Plastics ได้เริ่มตั้ง “ถังวนถุง” เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่าประชาชนยังมีการทิ้งขยะประเภทอื่นๆ ปนเปื้อนลงมาในถังวนถุงมาด้วย เพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ ”มือวิเศษ x วน” ทางโครงการฯ จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปวีดิโอ เพื่อกระตุ้นประชาชนให้ช่วยกันแยกพลาสติกใช้แล้วที่ยืดได้ สะอาด และแห้งก่อนนำมาทิ้งลงถังวนถุง ซึ่่งจะนำขยะไปรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบใหม่ที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก

เป็นแนวทางปกป้อง ลดพลาสติกหลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อม และไม่ไปที่หลุมฝังกลบ เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกในทะเล และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยการนำกลับมาหมุนเวียนเพื่อทำประโยชน์ตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน

ดร. วิจารย์ สิมาฉายาผู้อำนวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และ เลขาธิการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ ประธาน PPP Plastics กล่าวว่า “จากจุดเริ่มต้นของโครงการ ”มือวิเศษ x วน” เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบัน พบว่าโครงการฯ ได้รับเศษพลาสติกที่มีคุณภาพดี สะอาด แห้ง มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเวลา 3 เดือนแรก เราสามารถเก็บรวบรวมถุงและบรรจุภัณฑ์พลาสติกจาก “ถังวนถุง” ได้รวมจำนวนกว่า 4,000 กิโลกรัม ซึ่งพลาสติกเหล่านี้จะถูกนำกลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ทดแทนการใช้พลาสติกจากปิโตรเลียม เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้กว่า 3,420 กิโลกรัม”

โครงการ ”มือวิเศษ x วน” เป็นความร่วมมือระหว่างโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืน หรือ PPP Plastics กับ โครงการ “วน” (Won Project) โดยการตั้งจุดรับบริจาคถุงและบรรจุภัณฑ์ฟิล์มพลาสติก อาทิ ถุงชอปปิง ถุงหูหิ้วพลาสติก แพ็คห่อผ้าอ้อม ฟิล์มพลาสติกแพ็คขวดน้ำ ฟิล์มกันกระแทกพลาสติกที่มากับสินค้าส่งถึงบ้าน เพื่อนำกลับไปรีไซเคิลเป็นเม็ดพลาสติกใช้ในการผลิตสินค้าอื่น ๆ ต่อไป เพื่อไม่ให้พลาสติกเหล่านี้หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมและหลุมฝังกลบ เป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องขยะพลาสติกในทะเล และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน


 
 
 

โดย MGR online  |  https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9630000118041